Valløby Forsamlingshus


                                    Historien om

 FÆLLESSPISNING I VALLØBY FORSAMLINGSHUS.

Oprindeligt startede en del af byens borgere, disse arrangementer for at skaffe ekstra kapital til husets fornyelser. Borgerne kaldte sig forsamlingshusets venner.

Overskuddet fra fællesspisningerne er altid gået til at indkøbe manglende ting til huset.

Eksempelvis nyt bestik, nye glas og nye tallerkner, men aldrig til driften.

Efterhånden som der blev udskiftet i bestyrelserne blev fællesspisningerne mere og mere overtaget af bestyrelsesmedlemmer og frivillige mennesker fra Vallø.

Det har været både meget gode, men også meget trange tider for fællesspisningerne.

I flere perioder har bestyrelserne helt måtte stå for alt i forbindelse med afholdelse af disse aftener, da det har været lidt trægt med at finde frivillige hænder.

Dette ser imidlertid ikke ud til at være et problem lige for tiden, da folk er flinke til at melde sig som hjælpere.

Normalt afholdes fællesspisninger på fredage, men de gennemføres også på andre dage. I 2008 har vi starten med brunch arrangementer på søndage, og de seneste år har der været fællesspisning og efterfølgende bål afbrænding i forbindelse med Sankt Hans.

Et typisk arrangement starter med at et bestyrelsesmedlem som er tovholder og koordinator med de frivillige, indkalder til et kort møde. Her bliver det besluttet hvad menuen skal bestå af og hvem der gør hvad, herunder indkøb af det nødvendige spiselige.

Der udarbejdes en nærmere beskrivelse af arrangementet med menuen og en tilmeldingskupon, som husstandsomdeles i Valløby af et hold flinke damer cirka 14 dage før arrangementetsdagen, samtidig med at arrangementet omtales på hjemmesiden.

Bestilling af pladser og betaling sker enten kontant på DK Tanken eller beløbet indsættes på den oplyste bankkonto. Hvis flere ønsker at sidde sammen, bedes man foretage en samlet bestilling.

Dagen før mødes mad holdet og dækker borde, pynter op samt forbereder alt hvad man kan til fællesspisningen, dagen efter.

På selve dagen mødes mad holdet så igen og færdiggør maden som oftest servere som buffet, hvor borgerne selv går op og henter deres portion mad.

Ved sådanne arrangementer møder folk altid nye mennesker, hvilket også gør det lidt nemmere for tilflyttere, at føle sig godt tilpas.

Efter fredagens arrangement sørger mad holdet for at huset er ryddet pænt op, så der kan gøres rent.