Valløby Forsamlingshus

Vallørækken 2

4600 Køge

Valløby Forsamlingshus

OBS!

Vores hjemmeside er blevet opdateret i december 2022, hvilket kan afstedkomme at ikke alt virker som det skal.


Du kan f.eks. ved forespørgel på ledige datoer, opleve at send knappen ikke virker.

Det kan skyldes, at du tidligere har været inde på hjemmesiden, og derfor får en gammel version frem. Det afhjælpes ved at du genopfrisker siden. Tryk på den runde pil øverst i billedet, det afhjælper problemet. :)

 

Bliv medlem af Valløby forsamlingshus

________________________________________________________

Historie


Valløby Forsamlingshus fra 1914 og til i dag.


Den 31. januar 1914 havde en kreds af beboere i Valløby med gårdejer Lars Pedersen, Vindsebæk i spidsen, indbudt til et møde i Valløby Skole, for at drøfte mulighederne for at få et forsamlingshus, som af de fleste ansås påkrævet.


Der var mødt 60 mennesker, som gik stærkt ind for tanken, hvorfor man nedsatte et udvalg på 7 medlemmer. Formand for udvalget blev daværende lærer N. Hansen, Valløby. Udvalget fik til opgave at skaffe tilbud på byggeplads og foretage aktietegning til 10 kr. per aktie.


På den stiftende generalforsamling den 2. april 1914 på skolen havde man fremskaffet tilbud på fire byggepladser og aktietegningen var gået så godt, at man kunne virkeliggøre tanken om et forsamlingshus.


Den nyvalgte bestyrelse kom til at bestå af murermester N. P. Jensen, gårdejer Lars Pedersen (formand), gårdejer Hans P. Nielsen, husmand Peder Jensen og gårdejer Peder Nielsen. Der forelå tre skitser til huset og man valgte en, der havde en beboelseslejlighed til en vært.


Murerarbejdet blev overdraget til murermester N. P. Jensen og dennes bror, Ole Jensen, tømrerarbejdet til en tredje bror, Jens Peder Jensen, Himlingøje, og arbejdet blev påbegyndt i maj måned.


Den første verdenskrig forsinkede arbejdet, idet N. P. Jensen blev indkaldt til sikringsstyrkerne, men den 9. december 1914 kunne man holde indvielsesfest.